Activity

  • Lukas posted an update 4 months, 1 week ago

    Strona Karta NFZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju, szczególnie wtedy gdy koszty leczenia okazują się wyższe niż kwota standardowego ubezpieczenia jakim Państwo jesteście objęci.